Skip to main content
0

Formularz zwrotu

POBIERZ FORMULARZ⇒

 

Formularz zwrotu/reklamacji

_____________, dn._____ 20____ r.

FORMULARZ REKLAMACYJNY / FORMULARZ ZWROTU TOWARU*

Numer zamówienia: _______________________________________________

Imię i Nazwisko: ___________________________________________________________________

Adres: : __________________________________________________________________________

e-mail: : __________________________________________________________________________

tel. : _____________________________________________________________________________

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia towaru ________________________________________________________________

Nazwa towaru :

  1. ______________________________________________________________________________
  2. _______________________________________________________________________________
  3. _______________________________________________________________________________
  4. _______________________________________________________________________________

Ogólna wartość towaru _________ zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Kiedy wady zostały stwierdzone __________________________________

 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO: (Po wybraniu odpowiedniej opcji wstawić „X”)

  1. (___) wymiana rzeczy na wolną od wad,
  2. (___) usunięcie wady,
  3. (___) obniżenie ceny,
  4. (___) odstąpienie od umowy.

Nr rachunku bankowego (Należy podać numer konta bankowego w przypadku wyboru opcji 3 lub 4)

____________________________________________________________________

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

________________________

(czytelny podpis reklamującego)