Skip to main content
0

Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych

Niniejszy dokument zwany Polityką prywatności określa prawa i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą sklepu internetowego julieebeauty.pl, należącym do Julity Dyszkiewicz.

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Juliee Beauty Sp. z o.o. ul. Południowa 46, 05-807 Żółwin, posiadający NIP: 5342664125, zwanym dalej Administrator.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Klient, który zamierza korzystać z usług sklepu internetowego julieebeauty.pl zostanie poproszony o podanie danych osobowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

 1. Cel przetwarzania

Dane osobowe Klienta są konieczne do prawidłowego świadczenia usług, w szczególności do:

 • zarejestrowania w serwisie,
 • zawarcia umowy sprzedaży,
 • dokonania rozliczeń,
 • dostarczenia zamówionego towaru,
 • korzystania z uprawnień konsumenckich,
 • przesłania newslettera.
 1. Rodzaje danych

Do prawidłowego świadczenia usług potrzebujemy takich danych jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres przesyłki,
 • adres email i numer telefonu,
 • Informacja na temat płatności,
 • dane firmy jeżeli zakup dokonywany jest przez przedsiębiorcę.
 1. Podstawa prawna

Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).  W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie ma więc RODO.

 1. Warunki podania danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażona w chwili rejestracji w sklepie internetowym oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w sklepie transakcji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy lub innych czynności związanych ze świadczeniem usług przez sklep internetowy.

 1. Uprawnienia osoby, przekazującej dane osobowe
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali  te dane, może Pani/ Pan zażądać abyśmy je usunęli;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pani/ Pan  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/ Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które posiadamy na podstawie umowy lub Pani/ Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Okres przetwarzania

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będziesz aktywnym Klientem. Twoje dane przechowujemy do czasu usunięcia konta w sklepie internetowym. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie.

 1. Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy najnowocześniejsze środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 1. Powierzenie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym ze sklepem Coś i nic w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Ciebie towaru, przeprowadzenia procesu płatności oraz dostarczania przesyłek. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 1. Newsletter

Klient ma możliwość subskrybowania naszego newslettera poprzez podanie adresu email i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newsletter informujemy o naszych nowych produktach i promocjach. Klient może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając w link zawarty w otrzymanym newsletterze bądź przesyłać wiadomość email na adres biuro@julieebeauty.pl

 1. Cookies

Sklep internetowy julitadyszkiewicz.pl korzysta z tzw. plików cookies. Sprzedawca przechowuje piliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

 1. Regulacje końcowe

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji zasad polityki prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Będziemy informować o każdej zmianie tresie polityki prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych lub twoich praw.

W przypadku dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami:

biuro@julieebeauty.pl